Katsastus

Miksi veneet katsastetaan

 • Tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta
  • Ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.
 • Lähtökohtana on veneilijöiden oma turvallisuus
  • Tällöin veneilijät eivät myöskään muodosta turvallisuusriskiä kaupalliselle merenkululle tai muille vesillä liikkuville.
 • Katsastuksen tärkeimpänä perusteena on Vesiliikennelain 463/1996 3 luvun 8 §: ”Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään”

Katsastus on seuran tarjoama palvelu

 • Jänissaaressa järjestetään keväisin muutamalla viikolla katsastusiltoja, jolloin seuran omat katsastajat päivystävät rannassa ja jäsenet voivat katsastuttaa veneensä ilman ennakkoilmoittautumista. Jos et pääse paikalle, voit ottaa yhteyttä suoraan katsastajiin ja sopia katsastuksen itsellesi sopivaan aikaan.
 • Yleensä katsastusilloissa on paikalla myös sammutinhuollon työntekijä.
 • Katsastukseen tultaessa tulee veneen täyttää valitsemasi katsastusluokan vaatimukset. Mikäli katsastaja havaitsee puutteita, tulee ne korjata ja katsastus tehdä uudestaan hyväksytysti. Lisää katsastusluokista alempana.
 • Tärkein tehtävä on huolehtia veneilijöiden ja veneiden turvallisuudesta.

Katsastuksen rutiinit

Peruskatsastus

  • tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi myös vaatia peruskatsastusta aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet ja moottori. Huomioi että venettä, joka saapuu seuraan kesken kauden, ei tarvitse nostaa runkokatsastusta varten, vaan se tehdään seuraavan talvehtimisen yhteydessä.

Vuosikatsastus

  • tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet sekä mahdolliset seuran ja liiton painopistealueiksi määräämät kohdat. Samalla veneenomistajalla on mahdollisuus kysellä katsastajalta neuvoa koskien veneen turvallisuutta ja ylläpitoa.

Vuosikatsastuksen jälkeen

  • Saat vuositarran, joka kuuluu liimata ylärakenteiden (ruffiin) paaranpuolen kylkeen niin, että se näkyy genoan takaa sivulta katsottaessa. Mastoon liimaaminen ei ole enää hyväksytty.
  • venetodistukseen leiman
  • katsastuspöytäkirjaan leiman
  • oikeuden käyttää seuran lippua

Katsastusluokan valinta

  • Voit valita luokan 3-1 pääsääntöisesti itse.
  • Veneilyalue ja vene vaikuttavat luokan valintaan

Voit täydentää valitsemaasi luokkaa

   • niillä varusteilla, joilla on merkitystä
   • Plotteri, VHF, AIS, Tutka, Hätäraketti, Soihtu tai savu

Älä turhaan valitse liian korkeaa luokkaa

   • Turvallisuus tulee asenteesta, ei varusteista
   • Turhia kustannuksia
   • Varusteita pitää osata myös käyttää ja huoltaa

Veneen katsastusluokat

   • Katsastusluokka 1: Avomeri
    • Avomeriolosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia
   • Katsastusluokka 2: Rannikko
    • Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia.
   • Katsastusluokka 3: Saaristo
    • Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet.
   • Katsastusluokka 4: Suojaiset vesialueet
    • Näsijärvi ei kuulu luokkaan 4, eikä huviveneitä pääsääntöisesti katsasteta tähän.
    • Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purjehdus tapahtumien veneet.

Lisää tietoa katsastusluokista löydät täältä http://spv.fi/teema/katsastus/

Katsastussäännöt

http://spv.fi/wp-content/uploads/2016/12/Katsastussäännöt-2017-1.pdf

Uuden veneen rekisteröinti seuraan

  Ilmoittaminen seuraan tulee tehdä lomakeella ja toimittaa se seuran toimistoon mahdollisimman pian, kun vene on rekisteröity.

Yhteenvetona

 • Kaksiosainen (runko- ja vuosikatsastus)
 • Katsastus on seuran tarjoama palvelu
  • tehtävänä on parantaa turvallisuutta
 • Tärkein turvallisuustekijä on kippari
  • veneessä oleva miehistö
 • Voit minimoida riskit etukäteen
  • Mieti myös ratkaisut
 • Veneily on näin sekä hauskempaa että turvallisempaa!