Huoltohallin ohjeet

Huoltohalli on tarkoitettu seuran ja seuran jäsenistön veneiden erilaisiin huolto- ja kunnostustöihin. Huoltohallissa on joitakin yhteiskäyttöön tarkoitettuja koneita ja laitteita. Huolto- ja kunnostustyöt tehdään kuitenkin pääasiassa omilla laitteilla. Varaamalla huoltohallin sitoudut samalla noudattamaan näitä ohjeita.

Varaus ja käyttö

Työskentely huoltohallissa vaatii pääasiassa varauksen. Varaus tehdään seuran nettisivuilla olevan varauskalenterin kautta. Huoltohalli voidaan varata enintään kahden viikon ajaksi, jos varaus ajoittuu syyskuu-marraskuu tai maaliskuu-toukokuu väliselle ajalle. Varausta voidaan jatkaa viikko kerrallaan, jos muita varauksia ei ole jonossa. Muina ajankohtina varauksen voi tehdä kuukaudeksi kerrallaan.

Huoltohallin varauksen yhteydessä maksetaan seuralle panttimaksu (150 €), joka palautetaan varauksen päätyttyä. Palautuksen edellytyksenä on, että halli on siivottu ja tavarat järjestelty omille paikoilleen. Siivouksen yhteydessä mahdollisesti syntyneet jätteet pitää hoitaa asianmukaisesti niille tarkoitetuille keräyspaikoille (ks. ympäristöohje). Jos siivouksessa tai muissa edellä mainituissa asioissa on puutteita, voi seura pidättää varausmaksun tai osan siitä.

Pienimuotoisia töitä (esim. hionta/maalaus, osan korjaus ym.) tehtäessä riittää, että huoltohallin käytöstä tiedotetaan Satamakapteenille ja/tai Jänissaaren isännöijälle. Tiedottamiseksi riittää, kun kirjaa kaikki käyntinsä Huoltohallin Käyttöpäiväkirjaan, joka on Huoltohallin oven vieressä. Päiväkirjaan kirjataan päivämäärä, käyttäjän nimi yhteystietoineen, mitä on tehnyt ja milloin työ on arviolta valmis. Jos halli on varattu, pitää pienimuotoisten töiden tekemisestä sopia varaajan kanssa, jotta ei aiheuteta haittaa toisen työlle.

Huoltohalli ei ole tarkoitettu tavaroiden varastointiin. Oman varauksen ajaksi huoltohallissa voi säilyttää tarpeellista välineistöä järjestyksestä huolehtien. Pienimuotoisia töitä, esimerkiksi maalausta tehtäessä, tavarat voivat olla hallissa lyhyen ajan (noin viikko) niin, että ne ovat siistissä järjestyksessä rajatulla alueella. Tavaroihin pitää merkitä omistajan yhteystiedot.

Veneen vetäminen huoltohalliin

Huoltohallin peräseinällä on lattiaan kiinnitetty talja, jonka avulla veneen voi vetää kuljetusalustalla halliin.

Hiontatyöt

Hallissa tehtäviä hiontatöitä saa tehdä ainoastaan pölynkeräysjärjestelmällä varustetulla hiomakoneella. Tähän tarkoitukseen seura on hankkinut huoltohalliin MIRKA epäkeskohiomakoneen ja siihen tarkoitetun imurin. Hiomakonetta käytettäessä pitää imurin olla koko ajan päällä. Laitetta säilytetään huoltohallissa hiomapisteen luona. Hiomakoneessa saa käyttää ainoastaan laitevalmistajan ABRANET verkkohiomatuotteita (https://www.mirka.com/fi/fi/hiomatuotteet/verkkohiomatuotteet/#/). Jokainen käyttäjä hankkii tarvitsemansa hiomaverkot itse. Eri karkeusasteisia hiomaverkkoja on myynnissä myös seuran toimistossa. Jokainen käyttäjä huolehtii siitä, että laitteet pysyvät siistissä kunnossa.

Vannesaha

Vannesahalla saa sahata ainoastaan puisia materiaaleja. Lue laitteeseen kiinnitetty käyttöturvallisuusohje ja noudata sitä. Vannesahaa käytettäessä pitää aina huolehtia siitä, että sahaan liitetty puruimuri on päällä.

Siisteys ja järjestys

Jokainen käyttäjä huolehtii omalta osaltaan siitä, että huoltohalli pysyy asiallisessa kunnossa. Laitteet palautetaan käytön jälkeen niille varatuille paikoille puhdistettuina. Pidempiaikaista työtä tehtäessä on syytä välillä myös siivota sotkuja. Työn valmistuttua tehdään perusteellisempi siivous, jotta seuraava käyttäjä pääsee työskentelemään siistissä tilassa.

Turvallisuus

Etenkin vannesahan ja penkkihiomakonetta käytettäessä pitää ehdottomasti noudattaa laitteen käyttöturvallisuusohjetta. Laitteeseen kiinnitettyä suojalaitetta ei saa irrottaa. Jos havaitset laitteessa vian, kiinnitä laitteeseen viasta kertova lappu ja ilmoita asiasta isännöitsijälle. Viallista laitetta ei saa käyttää.

Maalaus ym. töissä syntyvät jätteet pitää hävittää asiallisesti. Mitään kemikaaleja ei saa kaataa viemäriin.

 

Näsijärven Purjehdusseura ry:n hallitus.